FLEBO Specjalistyczne Centrum Medyczne

Specjalistyczne Centrum Medyczne FLEBO, ul. Wysockiego 22; 05-200 Wołomin, (zwane dalej FLEBO) oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.flebo.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty FLEBO w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. FLEBO dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z FLEBO.

FLEBO zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian w treści strony, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron bądź całej strony (www.flebo.pl).

FLEBO nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie. Jak również nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat FLEBO z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

Kopiowanie, przechowywanie, przekazywanie oraz dystrybucja zawartości stron, całkowita lub częściowa, w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody FLEBO jest surowo zabronione. Dozwolone jest jednakże przechowywanie w komputerze osobistym i drukowanie kopii z witryn wyłącznie dla użytku osobistego, nie związanego z prowadzoną działalnością. Modyfikacja lub zmiany w witrynach jakiegokolwiek rodzaju dla wszelkich innych celów jest zabronione. Wszelkie prawa nie przeniesione wyraźnie na osoby trzecie przysługują FLEBO.

W przypadku przesłania materiałów na którykolwiek z serwisów FLEBO, np. emailem albo poprzez strony www, ich nadawca zapewnia, że nadesłane materiały nie zawierają wirusów komputerowych ani innych niszczących lub szkodliwych elementów oraz, że materiał nie zawiera treści bezprawnych ani w innym stopniu niestosownych a nadawca posiada pełne, nieograniczone prawo do przesłania tych materiałów. Poprzez wysłanie materiałów Nadawca udziela FLEBO nieograniczonego uprawnienia do nieodpłatnego korzystania z nich, bez żadnych ograniczeń ani odpowiedzialności za materiał oraz ponosi odpowiedzialność za zadośćuczynienie FLEBO za wszelkie możliwe roszczenia osób trzecich dotyczące omawianych materiałów.


Zastrzeżenia prawne